riiva: (jump)
[personal profile] riiva
hirveesti taas lyhyen ajan sisään! mut! kerron tampereesta vaikka huomenna, koska kerrottavaa ON, mut sen sijaan tälläsii juttui:
- Tuomas sai kirjan painosta tänään! saatiin Juhan kanssa omat molemmat, oli upeeta hypistellä ekaa painettua, julkaistua teosta, jossa on mun tekemät kuvitukset

t. ylpee

-lisäks oli siistii, et suomalaises kirjakaupas (mis julkkarit lauantaina on ja MINNE EN PÄÄSE kbhbsdhbsdjb), oli tehty oikee juliste niist julkkareist ja tättärääää

siinäpä sekin!! muuten olin tosi tyytyväinen Jennin taittotyöhön ja kaikkeen, mut harmitti vaan että toi kansi meni tosi tummaksi ja takakannen "vaalea pallo" jonka sisällä oli runonpätkä oli tummunut myös lähes mustaksi. NOH, pikkuvikoja..... pääasia että kansien sisäpuolella kuvat oli ok.

- ja VIELÄ lisäksi siistii on, et meidän pienet palleropojat eli The Master Volume -bändin soittoniekat on päässeet radiosoittoon! pojista ykskään ei oo vielä täysikäinen ja ne on saaneet jo hurjasti aikaan. niillä on kans levyjulkkarit enkä pääse sinnekään :-----(
mut siistii täst tekee sen, että mun ottamaa promokuvaa levitellään nyt siellä täällä tuolla, taitaa tulla levyynkin, ja HA, niiden ekal sinkul (mikä radiossakin soi, Eazy 101) meikä puhuu venäjää :DDlife is pretty epic.
plus, kiitos emmalle, mullon taas uudet superhienot lennonit, jotka sopii juhallekin:From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.